Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Servicios
Objeto
La coberta de la nau del Logis Bages es troba degradada en excés per l'ambient salí de la zona no previst en el projecte inicial, i cal doblar-la. Per poder realitzar les obres és necessari licitar la redacció del Projecte Constructiu i la Direcció d' Obra i Coordinació de Seguretat i Salut del doblat de coberta, amb un termini d'execució previst de 6 mesos per a la redacció del projecte i sol·licitud de la llicència d'obres i 6 mesos per a la direcció de les obres, en total 12 mesos.
Expediente
2022/12/SRV/DOBLAT_BAG
Entidad
Generalitat de Catalunya
Departament de la Vicepresidencia i de Politiques Digitals i Terriori
Centrals i Infraestructures per a la Mobilitat i les Activitats Logístiques, SA (CIMALSA)
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña. Barcelona
Fechas
Publicación 26/05/2022
Vencimiento 20/06/2022
Importe
86.000
86000