Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Obras
Objeto
Suecia-Karlstad: Trabajos de construcción de tuberías, líneas de comunicación y líneas de conducción eléctrica # Upphandlingen omfattar ramavtal för avrop (beställningar) av utförande- och totalentreprenader avseende arbeten i stadsnätet såsom anslutningar till villor och företag samt svartfiberanslutningar. Arbeten omfattar bland annat: Schaktning i och utanför tätort, Rörläggning, Blåsning av fiberkabel, Fiberarbeten som till exempel svetsning av fiberkablar, installation av fiberkabel till...
Expediente
KNAT 2022/60
Entidad
Karlstads El- och Stadsnät AB (556527-6739)
Pais
SUECIA (SE)
Lugar
KARLSTAD
Fechas
Publicación 24/05/2022
Vencimiento 20/06/2022
Lote
Lote nº: 2. Anges i förfrågningsunderlaget (steg 2)
Acceso a la publicacion
Contratos relacionados