Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Suministros
Objeto
Suecia-Motala: Prendas de vestir, calzado, artículos de viaje y accesorios # Inköpssamverkan har för avsikt att upphandla ett ramavtal med en leverantör av arbetskläder. Behovet består av skiftande typer av arbetskläder. Exempelvis varselkläder, kökskläder, kläder avsedda att användas av lokalvårdare mm / Arbetskläder för löpande avrop Takvolym 44 miljoner / Arbetskläder Referensnummer: UH-2021-89 ...
Expediente
UH-2021-89
Entidad
Motala kommun (212000-2817)
Pais
SUECIA (SE)
Lugar
MOTALA
Fechas
Publicación 20/05/2022
Vencimiento 17/06/2022
Importe
40.000.000
40000000,0 SEK
Acceso a la publicacion