Datos del contrato

Tipo de contrato
Concurso.
Servicios
Objeto
Suecia-Stenungsund: Servicios de reuniones y congresos en hoteles # Allmän orientering Stenungsunds kommun (nedan kallade _beställaren_) genomför en upphandling avseende Ramavtal konferenstjänster v.2. Beställaren inbjuder anbudsgivare, nedan kallad leverantör, att lämna anbud i enlighet med detta upphandlingsdokument. För information om beställaren, se hemsidan. Omfattning Upphandlingens mål är att tillgodose beställarens behov av externa möteslokaler för olika sorters möten och konferenser...
Expediente
2022-459
Entidad
Stenungsunds kommun (212000-1298)
Pais
SUECIA (SE)
Lugar
STENUNGSUND
Fechas
Publicación 13/05/2022
Vencimiento 10/06/2022
Acceso a la publicacion