Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Obras
Objeto
CORRECCIÓN / ACTUALIZACIÓN: I/68 Sabinov preložka cesty / Referencné císlo: VS-03/21 / VII.1.2)Text, ktorý si vyžaduje úpravu v pôvodnom oznámeníCíslo oddielu: IVMiesto, kde má byt text upravený: IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o úcastNamiesto: Dátum: 10/05/2022Miestny cas: 09:00má byt: Dátum: 31/05/2022Miestny cas: 09:00Císlo oddielu: IVMiesto, kde má byt text upravený: IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúkNamiesto: Dátum: 10/05/2022Miestny cas: 11:00má byt: Dátum: 31/05/2022Miestny cas: 11:00
Expediente
246652-2022
Entidad
Slovenská správa ciest
Pais
REPÚBLICA ESLOVACA (SK)
Lugar
BRATISLAVA
Fechas
Publicación 10/05/2022
Vencimiento 31/05/2022
Acceso a la publicacion