Datos del contrato

Tipo de contrato
Adjudicación.
Servicios
Objeto
Bélgica-Aalter: Servicios de alquiler o venta de edificios # Referentienummer: 506-21d0227 / zie II.2.4 / Opdracht tot verkoop van onroerend goed door middel van het organiseren van online biedingen. Het gemeentebestuur en het OCMW van Aalter wensen op afroep een aantal onroerende goederen te verkopen en dit te realiseren vanuit een standpunt van behoorlijk bestuur. Hiertoe wordt gezocht naar een partner die in staat is om op een zo ruim mogelijke manier de markt te bereiken via de tussenkoms...
Expediente
213399-2022
Entidad
Gemeentebestuur Aalter (0697.608.063)
Pais
BÉLGICA (BE)
Lugar
AALTER
Fechas
Publicación 22/04/2022
Adjudicación 08/03/2022
Importe
436.318,18
436318,18 EUR
Acceso a la publicacion
Contacto
www.aalter.be