Datos del contrato

Tipo de contrato
Corrección de errores.
Suministros
Objeto
Acord Marc d'homologació de proveïdors i sistemes pel subministrament d'un servei de Videoconferència (VC), i serveis bàsics associats. El servei de Videoconferència (VC) facilitarà la realització de sessions de videoconferència entre dos o més usuaris, en especial les destinades a impartir classes acadèmiques amb assistents remots i les conferències ofertes a un públic massiu (webinars o streaming). Les entitats inicials que integren el grup de compra són: 1.- Universitat Pompeu Fabra (UPF) 2.- Universitat de Lleida (UdL) 3.- Universitat de Girona (UdG) 4.- Universitat Rovira i Virgili (URV) 5.- Universitat Oberta de Catalunya (UOC) 6.- Institut Barcelona Estudis Internacionals (IBEI) 7.- Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF) 8.- Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Expediente
22/19
Entidad
Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña.
Fechas
Publicación 19/04/2022
Vencimiento 09/05/2022
Importe
678.000
678000