Datos del contrato

Tipo de contrato
Adjudicación.
Servicios
Objeto
L’objecte del contracte és la prestació dels serveis tècnics d'electricitat, sonorització i il·luminació, així com, els serveis auxiliars necessaris per al desenvolupament i execució d'activitats promogudes per diferents Regidories de l'Ajuntament de Benigànim, dins de les seues programacions anuals de cultura, educació i comerç, que es dividirà en dos lots. LOTE 2: Sonorització i il·luminació d’espectacles: treballs necessaris per al correcte funcionament d'etapes de PA, monitoratge, control i processament de so, microfonia específica, reproducció de so i la implantació luminotècnica de cada espectacle que es realitza en la “FIRA BENIGÀNIM. Comercial i Gastronòmica”, “FIRA D’ASSOCIACIONS” I "MERCAT NADALENC"
Expediente
451/2024
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Comunitat Valenciana. València/Valencia
Fechas
Publicación 17/04/2024
Adjudicación 16/04/2024
Lote
2
Importe
6.598,8
6598,8
Adjudicatarios
  No está suscrito a adjudicaciones en ninguna categoría del contrato
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Técnico de sonido

Material de iluminación y lámparas eléctricas

Luces para alumbrado exterior

Aparatos de reproducción del sonido

Equipo de sonido

Puesta a punto de instalaciones de iluminación pública

Servicios de instalación de equipos de radio, televisión, sonido y vídeo

Servicios de instalación de equipo de sonido

Financiacion
No hay financiación con fondos de la UE