Datos del contrato

Tipo de contrato
Adjudicación.
Servicios
Objeto
Exp. 129/2024-SE-PNSP: Contractació del servei d’una assegurança a tot risc de danys materials per donar cobertura als centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. / Servei d’assegurança de danys per incendis, explosions i altres sinistres que poguessin sofrir els edificis i instal·lacions, així com les màquines, aparells, mercaderies i existències dels centres del Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona, segons característiques i condicions definides al Plec de prescripcions tècnique...
Expediente
129/2024-SE-PNSP
Pais
ESPAÑA (ES)
Comunidad y provincia
Cataluña. Barcelona
Fechas
Publicación 02/04/2024
Adjudicación 01/04/2024
Importe
92.898,51
92898,51
Adjudicatarios
  No está suscrito a adjudicaciones en ninguna categoría del contrato
Acceso a la publicacion
Clasificadores

Servicios de corretaje de seguros

Servicios de seguros de defensa jurídica y de seguros a todo riesgo