Datos del contrato

Tipo de contrato
Adjudicación.
Suministros
Objeto
Eslovaquia-Nitra: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines # Predmetom zákazky je dodávka potravín podla špecifikácie uvedenej v sútažných podkladoch pre potreby verejného obstarávatela. Podrobnejší opis predmetu zákazky vid. v casti B.2 Opis predmetu zákazky a v prílohe c. 8 sútažných podkladov. / Potraviny 2022_Ryby, chlieb a pecivo, mäso a mäsové výrobky, mrazené výrobky, tofu a bezlaktózové výrobky Referencné císlo: 628/2022/AKE LOTE nº: 5: Rámcová kúpna zmluva...
Expediente
628/2022/AKE
Entidad
Fakultná nemocnica Nitra
Pais
REPÚBLICA ESLOVACA (SK)
Lugar
NITRA
Fechas
Publicación 23/12/2022
Adjudicación 19/12/2022
Lote
Lote nº: 5
Importe
53.152,16
53152,16 EUR
Adjudicatarios
  No está suscrito a adjudicaciones en ninguna categoría del contrato
Acceso a la publicacion
Contacto