Datos del contrato

Tipo de contrato
Adjudicación.
Suministros
Objeto
Polonia-Walcz: Productos alimenticios diversos # Przedmiotem zamówienia jest dostawa czekolad, wyrobów cukierniczych, deserów i uzywek do jednostek wojskowych i osrodków szkolenia poligonowego zgodnie z zestawieniem asortymentowo – ilosciowym zawartym w Rozdziale IV – „Opis czesci zamówienia” SWZ oraz w „Formularzu ofertowym” stanowiacym zalacznik nr 1 do SWZ. Zaoferowany przedmiot zamówienia musi byc zgodny ze wskazanymi przez Zamawiajacego normami (lub równowaznymi) oraz wymaganiami szczegó...
Expediente
66/2022
Entidad
Skarb Panstwa, 1 Regionalna Baza Logistyczna w Walczu
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
WALCZ
Fechas
Publicación 16/12/2022
Adjudicación 07/12/2022
Lote
Lote nº: 4
Importe
220.528,64
220528,64 PLN
Adjudicatarios
  No está suscrito a adjudicaciones en ninguna categoría del contrato
Acceso a la publicacion
Contacto
www.1rblog.wp.mil.pl
1rblog.szp@ron.mil.pl