Datos del contrato

Tipo de contrato
Adjudicación.
Suministros
Objeto
Polonia-Pila: Unidades de memoria # 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Urzedu Miasta Pily, plac Staszica 10, 64-920 Pila macierzy dyskowej wraz oprogramowaniem. 2. Przedmiot zamówienia zostal szczególowo opisany w zal. nr 5 do SWZ Szczególowy opis przedmiotu zamówienia (zwany dalej SOPZ). Zamawiajacy wymaga, aby przedmiot zamówienia zostal wykonany zgodnie z tym zalacznikiem, wymaganiami okreslonymi w SWZ oraz w projektowanych postanowieniach umowy. 3. Wymagane w SOPZ parametry nalezy ...
Expediente
BZP.271.PN.40.2022
Entidad
Gmina Pila
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
PILA
Fechas
Publicación 14/12/2022
Adjudicación 06/12/2022
Importe
73.000
73000,0 PLN
Categoria(s)
Adjudicatarios
  No está suscrito a adjudicaciones en ninguna categoría del contrato
Acceso a la publicacion
Clasificadores