Datos del contrato

Tipo de contrato
Adjudicación.
Suministros
Objeto
Eslovenia-Liubliana: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines # Predmet javnega narocila so sukcesivne nabave konvencionalnih in ekoloških živil ter živil iz drugih shem kakovosti po sklopih za obdobje treh let za potrebe Vrtca Pedenjped. / Sukcesivna dobava živil po sklopih za obdobje treh let za potrebe vrtca Pedenjped Referencna številka dokumenta: JN 7560-22-600012 LOTE nº: 15: ZAMRZNJENE RIBE...
Expediente
JN 7560-22-600012
Entidad
Vrtec Pedenjped
Pais
ESLOVENIA (SI)
Lugar
LIUBLIANA
Fechas
Publicación 11/11/2022
Adjudicación 30/09/2022
Lote
Lote nº: 15
Importe
14.295
14295,0 EUR
Adjudicatarios
  No está suscrito a adjudicaciones en ninguna categoría del contrato
Acceso a la publicacion
Contratos relacionados