Datos del contrato

Tipo de contrato
Adjudicación.
Suministros
Objeto
Chequia-Praga: Indumentaria corporativa # Predmetem plnení verejné zakázky je uzavrení rámcové dohody (dále jen „RD“) s vybraným dodavatelem v souladu s § 131 ZVZ na dodávky oblecení pro cca 500 zamestnancu zadavatele. K plnení na základe RD dojde postupem bez obnovení souteže v souladu s § 134 ZVZ, tj. vystavením písemných výzev k poskytnutí plnení ze strany zadavatele v predem neurcitém množství na místo plnení dle aktuálních potreb zadavatele, vcetne poskytování souvisejících služeb (zejmé...
Expediente
VLS-NAK-2021-0513-1900
Entidad
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pais
REPUBLICA CHECA (CZ)
Lugar
PRAGA
Fechas
Publicación 28/10/2022
Adjudicación 29/09/2021
Importe
70.723
70723,0 CZK
Adjudicatarios
  No está suscrito a adjudicaciones en ninguna categoría del contrato
Acceso a la publicacion