Datos del contrato

Tipo de contrato
Adjudicación.
Servicios
Objeto
Estonia-Tartu: Servicios de análisis de datos # Sõlmitava raamlepingu objektiks on vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele seiratavate põldude ruumikujudele satelliidipiltide alusel pakkuja poolt markerite väärtuste arvutamine ja nende PRIA-le masinloetaval kujul (so API kaudu) kättesaadavaks tegemine kokkulepitud vormis, formaadis ja sagedusega ja koos riigihanke selgitavas dokumendis (RSD) nimetatud lisateenuste/töödega. Raamlepingu täitmise ja markerite väärtuste arvu...
Expediente
251110
Entidad
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Pais
ESTONIA (EE)
Lugar
TARTU
Fechas
Publicación 12/10/2022
Adjudicación 07/10/2022
Importe
1.600.000
1600000,0 EUR
Adjudicatarios
  No está suscrito a adjudicaciones en ninguna categoría del contrato
Acceso a la publicacion