Datos del contrato

Tipo de contrato
Adjudicación.
Suministros
Objeto
Eslovaquia-Žilina: Alimentos, bebidas, tabaco y productos afines # Predmetom zákazky je výber dodávatela resp. dodávatelov potravín pre organizácie v zriadovatelskej pôsobnosti ŽSK Hornooravská nemocnica s poliklinikou Trstená, Liptovská nemocnica s poliklinikou MUDr. Ivana Stodolu, Liptovský Mikuláš a Centrum sociálnych služieb Letokruhy, Karpatská 9, 010 08 Žilina. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v casti sútažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky, B.3 Obchodné podmien...
Expediente
89_21
Entidad
Žilinský samosprávny kraj (37808427)
Pais
REPÚBLICA ESLOVACA (SK)
Lugar
ŽILINA
Fechas
Publicación 05/09/2022
Adjudicación 20/08/2022
Lote
Lote nº: 4
Importe
18.765,33
18765,33 EUR
Adjudicatarios
  No está suscrito a adjudicaciones en ninguna categoría del contrato
Acceso a la publicacion