Datos del contrato

Tipo de contrato
Adjudicación.
Servicios
Objeto
Bélgica-Meise: Servicios de mantenimiento de cementerios # Gemeenten ondervinden problemen in het onderhoud van openbare ruimten, in het bijzonder begraafplaatsen en dit ten gevolge het verbod op het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Ook in Meise is het onderhoud van de begraafplaatsen tijdens het groeiseizoen ondermaats. Het college van burgemeester en schepenen wenst dit te ondervangen door bepaalde onderhoudswerken uit te besteden aangezien het niet mogelijk is met de huidige personeelsbez...
Expediente
2022043
Entidad
Gemeente Meise (0207.511.011)
Pais
BÉLGICA (BE)
Lugar
MEISE
Fechas
Publicación 05/08/2022
Adjudicación 22/07/2022
Lote
Lote nº: 6
Importe
4.544,96
4544,96 EUR
Adjudicatarios
  No está suscrito a adjudicaciones en ninguna categoría del contrato
Acceso a la publicacion
Contacto
www.meise.be
secretariaat@meise.be
Clasificadores

Servicios de mantenimiento de cementerios

Contratos relacionados