Datos del contrato

Tipo de contrato
Adjudicación.
Suministros
Objeto
Polonia-Konstancin-Jeziorna: Líneas aéreas de energía # Dostawa przewodów fazowych typu 468/24-A1F/UHST-261 dla zadania pn. „Budowa linii 400 kV Kozienice-Milosna” Postepowanie prowadzone jest na podstawie art. 101a ust. 1 pkt 2 lit. b) przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) w zw. z art. 91 ust. 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Przepisy wprowadzajace ustawe – Prawo zamówien publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2020). Postepowanie p...
Expediente
2020/WNP-0277
Entidad
Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spólka Akcyjna
Pais
POLONIA (PL)
Lugar
JEZIORNA
Fechas
Publicación 18/02/2022
Adjudicación 07/02/2022
Importe
33.958.061,27
33958061,27 PLN
Adjudicatarios
  No está suscrito a adjudicaciones en ninguna categoría del contrato
Contacto