Datos del contrato

Tipo de contrato
Adjudicación.
Suministros
Objeto
Eslovenia-Liubliana: Equipos de oficina excepto mobiliario # Referencna številka dokumenta: 10N173333 / Narocnik in pooblastitelj bosta sklenila okvirni sporazum s 15 ponudniki, ki bodo najbolje ocenjeni na podlagi meril dolocenih v tej razpisni dokumentaciji. V skladu z dolocbami Uredbe o zelenem javnem narocanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12, 24/12, 64/12, 2/13, 89/14 in 91/15 - ZJN-3) bo narocnik v postopek javnega narocanja vkljucil temeljne okoljske zahteve. Narocnik in pooblastitel...
Expediente
54687-2022
Entidad
Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (5105498000)
Pais
ESLOVENIA (SI)
Lugar
LIUBLIANA
Fechas
Publicación 01/02/2022
Adjudicación 31/12/2021
Importe
17.614,39
17614,39 EUR