Datos del contrato

Tipo de contrato
Adjudicación.
Suministros
Objeto
Eslovenia-Liubliana: Máquinas, equipo y artículos de oficina y de informática, excepto mobiliario y paquetes de software # Predmet javnega narocila »Dobava racunalniške opreme« je dobava stacionarnih in prenosnih racunalnikov, tablic, monitorjev, tiskalnikov in druge racunalniške uporabniške opreme, kot je podrobneje opredeljeno v tehnicnih specifikacijah - tehnicnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega narocila. Dobava blaga pomeni tako nakup kot najem oz. morebitne druge oblike prido...
Expediente
JN 006/2019
Entidad
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (1662970000)
Pais
ESLOVENIA (SI)
Lugar
LIUBLIANA
Fechas
Publicación 27/10/2021
Adjudicación 30/09/2021
Lote
Lote nº: 5
Importe
364,2
364,2 EUR
Categoria(s)
Adjudicatarios
  No está suscrito a adjudicaciones en ninguna categoría del contrato
Acceso a la publicacion
Contratos relacionados